Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT

Tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt luôn đặt mục tiêu đào tạo chất lượng lên làm hàng đầu, trong đó tập đoàn đang phát triển gồm có 5 hệ thống chính: mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, hợp tác quốc tế, bồi dưỡng văn hóa.

THCS- THPT CƠ SỞ I

THCS- THPT CƠ SỞ I

THCS- THPT CƠ SỞ II

THCS- THPT CƠ SỞ II

HỢP TÁC QUỐC TẾ

HỢP TÁC QUỐC TẾ

MẦM NON

MẦM NON

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN
GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN
Xem chi tiết
HIỂU HƠN VỀ NAM VIỆT GROUP

Cùng cảm nhận sự phát triển của Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Nam Việt trong từng giai đoạn hình thành, và các mốc thời gian sự kiện đáng nổi bật của Tập Đoàn.

THAM QUAN MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT GROUP

Nam Việt luôn luôn đặt tiêu chí tự học lên làm hàng đầu

Chương trình giảng dạy của chúng tôi dựa trên những nghiên cứu mới nhất về sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi này, đồng thời áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất của chương trình giáo dục phương Tây, nghĩa là giáo viên khuyến khích các em tích cực tham gia vào quá trình tự học. Tuy nhiên, chương trình vẫn kết hợp 

Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt