SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT

 

 

NGUYỄN ĐỨC QUỐC - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN

 

 

 

PHAN THỊ ÁNH HOÀNG

HIỆU TRƯỞNG - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN

 

 

NGUYỄN VĂN HÙNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN

 

HUỲNH HÙNG CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN

 

 

 

TRƯƠNG THỊ CẢM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN

 

 

T.S NGUYỄN THÁI SƠN

CỐ VẪN CHUYÊN MÔN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT

 

      

LÊ HỮU HUẤN

Thành viên cổ đông

LÊ HỮU QUẾ

Thành viên cổ đông

LÊ TẤN NAM

Trưởng ban

kiểm soát

 

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

MAI ĐỨC HÓA

GV Toán

Tổ Trưởng Chuyên Môn

LÊ THÀNH DANH

GV Toán

NGUYỄN LONG ẨN

GV Toán

NGUYỄN VĂN BÉ

GV Toán

HỒ VIẾT VỸ

Tin học

   Trịnh Thị Điền

   GV Tin học


 

TỔ LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ

 

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

GV Anh Văn

Tổ Trưởng Chuyên Môn

NGUYỄN THỊ KIM CHI

GV Anh Văn

VÕ THỊ LOAN

GV Anh Văn

PHẠM NGỌC NÊ

GV Văn

VŨ NGỌC BÌNH

GV Văn

TRẦN THỊ NHUNG

GV Văn

PHAN THU HẰNG

GV Văn

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

GV Văn

 

TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD - THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

TRẦN VĂN THUẬT

GV Sử

ĐỖ THỊ THANH TUYỀN

GV Địa

ĐẶNG MINH KHÁNH

GV Thể Dục

TS. HUỲNH HOÀNG CƯ

GV Nhạc

NGUYỄN THỊ DIỆP THÚY

GV Mỹ Thuật

NGUYỄN THANH HÙNG

GV GDQP - AN

 

PHẠM THỊ MỸ DUNG

GV Giáo Dục Công Dân

 

 

TỔ QUẢN NHIỆM

 

THÁI VIẾT THƯƠNG

Tổ Trưởng Quản Nhiệm

ĐẶNG VĂN LAM

Quản Nhiệm Lớp 12C1

NGUYỄN VĂN HÙNG

Quản Nhiệm Lớp 12C2

MAI ĐỨC HÓA

Quản Nhiệm Lớp 11B1

TRẦN HIỆP HƯNG

Quản Nhiệm Lớp 11B2

 

NGUYỄN HOÀNH THƯỜNG

Quản Nhiệm Lớp 10A1

 

ĐÀM XUÂN CHIẾN

Quản Nhiệm Lớp 10A2

LÊ THỊ NGỌC HÂN

Quản Nhiệm LỚP 9A1

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Quản Nhiệm Lớp 8A1

PHAN THỊ NGỌC TRANG

Quản Nhiệm Lớp 6-7A1

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Quản nhiệm 

PHAN THỊ HIỀN NHI

Quản nhiệm

 

TỔ VĂN PHÒNG

 

Trần Mỹ Chi 

Kế toán trưởng

Nguyễn Hoàng Kim Trang

Kế toán

VƯƠNG NGỌC NGA

Thủ quỹ

TRẦN DIỆU MINH

Y Tế

      

TRẦN VŨ LONG

Học Vụ

NGUYỄN MINH GIÀU

Bảo Trì

NGUYỄN NGỌC HIẾN

Bếp Trưởng

HUỲNH THỊ THU VÂN

Phụ bếp

NGUYỄN THANH THỦY

Phụ bếp

NGUYỄN THỊ THU THÊ

Phụ bếp

LÊ THANH THẢO

Bảo Vệ

NGUYỄN XUÂN THÀNH

Bảo Vệ

NGUYỄN HỮU LƯỢNG

Bảo Vệ

NGUYỄN VĂN CHẤT

Bảo Vệ

NGUYỄN THỊ HỒNG

Tạp Vụ

BÙI THỊ LAN

Giặt Ủi

Nguyễn Xuân Tiến

Bảo Trì

Đặng Quốc Thống

Bảo Trì

VŨ VĂN NAM

Tài xế

ĐẶNG VĂN NAM

Tài xế

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt