ĐÀO TẠO THCS - THPT

ĐÀO TẠO THCS - THPT

ĐÀO TẠO THCS - THPT

ĐÀO TẠO THCS - THPT
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS, THPT NAM VIỆT

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS, THPT NAM VIỆT

Trường THCS - THPT Nam Việt là trường Tư thục, dân lập chất lượng cao tại quận Tân Phú, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt