TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

Hiện nay, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và cho ra mắt “Ứng dụng Hợp tác kinh doanh – Tư vấn hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ - NaviQ”. Ứng dụng sử dụng nguồn lực tài chính vững mạnh từ nguồn vốn nhàn rỗi của cổ đông, cán bộ nhân viên Tập đoàn Nam Việt, đồng thời hợp tác kinh doanh cùng những nhà đầu tư tiềm năng với mức lợi nhuận đầu tư vô cùng hấp dẫn. Đây chính là một kênh đầu tư uy tín, mang lại giá trị vững bền. Ngoài ra, NaviQ đồng thời cung cấp những giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ đầu tư và giải quyết các vấn đề về mở rộng và phát triển doanh nghiệp kịp thời, an toàn, đúng pháp luật, phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc.
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt