Y TẾ

Y TẾ

Y TẾ

Y TẾ
Y TẾ

Y TẾ

TRUNG TÂM Y KHOA NAM VIỆT thuộc TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT là một trong những hệ thống y tế tư nhân lớn nhất ở Tỉnh Quảng Nam – được đầu tư hiện đại, bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao, với các chuyên khoa sâu:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt