Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

Minh bạch tài chính và quản trị - Yếu tố cốt lõi để phát triển và mở rộng doanh nghiệp

 

Công  khai, minh bạch trong quản lý tài chính và quản trị là nguyên tắc nền tảng khẳng định uy tín, thương hiệu và sự lớn mạnh không ngừng của Tập đoàn GDQT Nam Việt trong suốt thời gian qua. Trước yêu cầu của sự phát triển và hội nhập quốc tế, ngày 19/9/2022, dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn, Tập đoàn đã tổ chức cuộc họp với bộ phận kế toán - kiểm toán, thống kê và các Trưởng đại diện 8 cơ sở.

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn chủ trì cuộc họp

 

Cuộc họp đã bàn về các vấn đề tài chính và quản lý tài chính. Tại cuộc họp, Thầy Nguyễn Đức Quốc tiếp tục nhấn mạnh về  trách nhiệm của Kế toán trưởng và các Trưởng đại diện - bộ phận kế toán các cơ sở - đồng thời cũng là cổ đông của Tập đoàn. Theo đó, các bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về thu chi tài chính và báo cáo trước Chủ tịch và toàn bộ cổ đông của Tập đoàn về nội dung này.

 

   

 

    

Thầy Nguyễn Đức Quốc nhấn mạnh trách nhiệm của Kế toán trưởng và các Trưởng đại diện - bộ phận kế toán các cơ sở 

 

Công khai, dân chủ, đúng pháp luật trong quản lý và điều hành, đặc biệt là lĩnh vực tài chính đã góp phần giữ vững và tăng cường niềm tin của Quý cổ đông, tạo nền tảng vững chắc để Tập đoàn GDQT Nam Việt không ngừng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển.

 

Công khai, dân chủ, đúng pháp luật, trong lĩnh vực tài chính góp phần giữ vững và tăng cường niềm tin của Quý cổ đông

 

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt