Năm học 2022 – 2023 đầy hứa hẹn với nhiều điểm mới trong công tác giáo dục tại Nam Việt

Năm học 2022 – 2023 đầy hứa hẹn với nhiều điểm mới trong công tác giáo dục tại Nam Việt

Năm học 2022 – 2023 đầy hứa hẹn với nhiều điểm mới trong công tác giáo dục tại Nam Việt

Năm học 2022 – 2023 đầy hứa hẹn với nhiều điểm mới trong công tác giáo dục tại Nam Việt

Nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho năm học 2022-2023 và củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, sáng nay ngày 29/6/2022, Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức cuộc họp toàn thể Ban lãnh đạo, Ban giám hiệu, Trưởng các khoa, bộ phận chuyên môn, ban quản lý… dưới sự chủ trì của Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn.

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn chủ trì cuộc họp

 

Cuộc họp đã đề ra phương hướng đổi mới trong năm học 2022-2023. Theo đó, nhà trường tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển sinh đầu vào, đồng thời tăng cường tổ chức các sự kiện, chương trình trải nghiệm để học sinh thể hiện tài năng, phát triển kĩ năng. Năm học 2022-2023, Nam Việt cũng xây dựng một đội ngũ giáo viên, nhân viên mới với chuyên môn cao, tác phong nghiêm túc, năng động, sáng tạo, là nguồn nhân lực chính tạo ra những đột phá trong công tác giáo dục của nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường TiH, THCS, THPT Nam Việt

☎️Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt