TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT NHẬN BẰNG KHEN TRONG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HK1 CỦA THÀNH PHỐ

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT NHẬN BẰNG KHEN TRONG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HK1 CỦA THÀNH PHỐ

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT NHẬN BẰNG KHEN TRONG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HK1 CỦA THÀNH PHỐ

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT NHẬN BẰNG KHEN TRONG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HK1 CỦA THÀNH PHỐ

Với những đóng góp tích cực cho công tác giáo dục của Thành phố, sáng nay ngày 16/02/2022, tại Hội nghị Tuyên dương, Khen thưởng danh hiệu “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm học 2020-2021, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Thầy Nguyễn Đức Quốc – Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt Bằng khen “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập”, ghi nhận những thành tích tiêu biểu.

Cũng trong hội nghị Thầy Trần Vũ Long – Nhân viên Tập đoàn GDQT Nam Việt cũng vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm học 2020-2021.

Chúc mừng thành tích xuất sắc Tập đoàn GDQT Nam Việt đã đạt được trong năm học vừa qua.

 

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt