Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

Trường THCS-THPT Nam Việt

Tập đoàn GDQT Nam Việt tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn.

 

Chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên luôn là một trong những quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn GDQT Nam Việt. Ngày 4.11.2022, Nam Việt phối hợp với Phòng khám Đa khoa Phước Linh tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn. Qua đó, mang đến cho người lao động sự chăm sóc tốt nhất về sức khỏe và tinh thần.

 

    

Nam Việt phối hợp với Phòng khám Đa khoa Phước Linh tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn.

 

Thông qua hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, người lao động kịp thời phát hiện những nguy cơ, phòng ngừa và chữa trị các vấn đề về sức khoẻ, đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khoẻ của bản thân, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực vững mạnh về cả trí lực và thể lực của Tập đoàn.

 

    

 

    

 

    

khám sức khoẻ định kỳ, người lao động kịp thời phát hiện những nguy cơ, phòng ngừa và chữa trị các vấn đề về sức khoẻ.

 

Chương trình đã được tổ chức thành công với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn, từ đó tạo ra động lực gắn kết lâu dài, cùng nhau xây dựng Tập đoàn Nam Việt vững mạnh, đem lại môi trường làm việc tốt cho toàn thể người lao động.

 

 

    

 

    

 khám sức khỏe định kỳ với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn, tạo ra động lực gắn kết lâu dài, cùng nhau xây dựng Tập đoàn Nam Việt vững mạnh.

 

===========================

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Trường Mầm non, TiH, THCS, THPT Nam Việt

Hotline: 1900 75 75 75

Website: www.truongnamviet.edu.vn

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt