TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ TIẾNG ANH CÙNG TRUNG TÂM KHẢO THÍ UỶ QUYỀN

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ TIẾNG ANH CÙNG TRUNG TÂM KHẢO THÍ UỶ QUYỀN

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ TIẾNG ANH CÙNG TRUNG TÂM KHẢO THÍ UỶ QUYỀN

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ TIẾNG ANH CÙNG TRUNG TÂM KHẢO THÍ UỶ QUYỀN

TẬP ĐOÀN GDQT NAM VIỆT KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ TIẾNG ANH CÙNG TRUNG TÂM KHẢO THÍ UỶ QUYỀN TIẾNG ANH CAMBRIDGE.

 

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge là chứng chỉ quốc tế phổ biến, được chấp nhận tại hầu hết quốc gia trên thế giới hiện nay. Sau nhiều năm đào tạo và đạt được những thành tựu khẳng định uy tín, Tập đoàn GDQT Nam Việt tiếp tục nâng tầm chất lượng đào tạo chuyên nghiệp thông qua việc kí kết hợp tác với Trung tâm khảo thí ủy quyền tiếng anh cambridge.

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt phát biểu tại buổi ký kết

 

Tại buổi lễ,Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt và Giám đốc Khảo thí EUC-VN503 đại diện các bên ký kết hợp tác.Thông qua đây, nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế tại Tập đoàn GDQT Nam Việt.

 

Thầy Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn GDQT Nam Việt và Giám đốc Khảo thí EUC-VN503 đại diện các bên ký kết hợp tác

 

Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, chính là tiền đề cho sự hợp tác bền vững giữa Tập đoàn Nam Việt và Trung tâm khảo thí ủy quyền tiếng Anh Cambridge, hướng đến đưa Tập đoàn trở thành đơn vị uỷ quyền đào tạo và khảo thí của Đại học Cambridge trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt