Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt – Tập đoàn kinh tế đa ngành được sáng lập bởi nhà giáo – doanh nhân Nguyễn Đức Quốc. Trong hơn 14 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định thương hiệu trong khắp các lĩnh vực, trong đó Giáo dục, Y tế và Tài chính là các lĩnh vực được tập trung phát triển.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT
Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt Trường THCS-THPT Nam Việt